تبلیغات هدفمند یا مرتبط

تبلیغات مرتبط

تبلیغات هدفمند ، اثرگذار ، و بسیار متفاوت با آنچه تا حالا دیده اید!!

این تبلیغات در مکانهایی به نمایش گذاشته می‌شوند که بیشترین ارتباط را با موضوع تبلیغ دارند‌. برای دیدن جزئیات بیشتر، ادامه مطلب رابخوانید

ما در وب‌ رسا ، تبلیغات هر تبلیغ دهنده را متناسب با موضوع تبلیغ و متناسب با مخاطبین آن ، در صفحاتی از وب ، نمایش میدهیم که بیشترین ارتباط را با آن موضوع دارند. این هدفمندی از دو جنبه مورد توجه قرار میگیرد:

الف: تناسب موضوعی و مفهومی با تبلیغ

تبلیغ مرتبط

یعنی تبلیغ و مکان نمایش داده شدن تبلیغ ، از نظر موضوعی با هم متناسب هستند.به عنوان مثال تبلیغی برای معرفی و فروش محصولی خاص مثل “رنگ مو” در صفحاتی با موضوعات زیر نمایش داده میشود:

 • صفحاتی که اطلاعاتی در مورد رنگ مو می‌دهند.

 • صفحاتی که آموزش رنگ کردنمو در آنها وجود دارد.
 • صفحاتی شامل نکته هایی در مورد رنگ مو.

 • ترکیب رنگ مو.

 • تکنیکهای مراقبت از مو.

 • فرمول ساخت انواع رنگ مو.
 • جلوگیری از ریزش مو.

 • ….. و دیگر موضوعات مرتبط با مو.

ب: تناسب مخاطب با تبلیغ

تبلیغ هدفمند

بعضی مواقع باید گشت و دید مخاطبین تبلیغ چه کسانی هستند و چه صفحاتی را بازدید میکنند، سپس تبلیغ را متناسب با مخاطبان در آن صفحات قرار داد.

مثال: مخاطبین تبلیغاتی مثل فروش لوازم التحریر،فروش کتابهای کمک آموزشی، کیف و کوله مدرسه، پکیجهای آموزشی برای پدر و مادرها و این قبیل تبلیغات ، والدین دانش آموزان هستند. پس این تبلیغات باید در صفحاتی نمایش داده شوند که عمده بازدیدکنندگان آن را همین والدین دانش آموزان تشکیل میدهند. نمونه ای از این صفحات را اینجا معرفی میکنیم:

 • دیکته شب

 • جشن الفبا

 • مطالب مربوط به روز دانش آموز
 • تغذیه کودک در مدرسه

 • جستجوی مدارس خاص

  …….وغیره